龙8国际pt网址官方

ÔÚÏß¿Í·þ
ÈÈÏߵ绰

΢ÐŹ«ÖÚÕ˺Å

È«¹ú·þÎñÈÈÏß

400-859-7188

 • ²úÆ·ÖÐÐÄ
 • PRODUCTS
 • ÍƼö²úÆ·
 • REECMMEND
 • ÁªÏµÎÒÃÇ
 • CONTACT
 • ×ÉѯÈÈÏߣº
  400-859-7188
  µç»°£º0731-23042888
  ´«Õ棺0731-23041122
  µç»°£º18670418448
  ÓÊÏ䣺hnzdpump@163.com
  µØÖ·£ººþÄÏÊ¡õ·ÁêÊÐÑô¶«¹¤ÒµÔ°

  MD360-40¡Á(2-10)¿óÓö༶±Ã

  ·¢²¼ÈÕÆÚ£º2017-06-20

  ¸ÅÊö

  ¡¡¡¡1.1 ²úÆ·Ö´Ðбê×¼£º
  ¡¡¡¡MT/T114-2005¡¶Ãº¿óÓÃÄÍÄ¥ÀëÐÄË®±Ã¡·

  ¡¡¡¡1.2 ²úÆ·µÄÊÊÓ÷¶Î§¼°ÓÃ;£º
  ¡¡¡¡MDÐÍú¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıã¬ÊÇÎÒ³§ÔÚDÐÍú¿óÓö༶ÇåË®ÀëÐıõĻù´¡ÉÏ£¬¸Ä½øÉè¼ÆµÄÒ»ÖÖÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıᣲÉÓÃÁ˹ú¼ÒÍƼöµÄ¸ßЧ½ÚÄܲúÆ·µÄË®Á¦Ä£ÐÍ£¬¾ßÓÐЧÂʸߡ¢ÐÔÄÜ·¶Î§¹â¡¢ÔËת°²È«Æ½ÎÈ¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÊÙÃü³¤¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÈÓŵ㡣
  ¡¡¡¡MDÐÍú¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıÃÊäË͵ĽéÖÊζȲ»¸ßÓÚ80¡æ¡£¸ÃϵÁбÃÓÃÓÚ¿óɽÅÅË®¡¢³éË͹ÌÌå¿ÅÁ£º¬Á¿²»´óÓÚ1.5%(¿ÅÁ£Ö±¾¶²»Ð¡ÓÚ0.5mm)¡¢Î¶ȵÍÓÚ80¡æµÄÇåË®»òÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÒºÌå¡£
  ¡¡¡¡±Ã½ø¿ÚÔÊÐíѹÁ¦Ð¡ÓÚ0.6Mpa¡£

  ¡¡¡¡1.3 ÐͺŴú±íÒâÒå(Àý)£º
  ¡¡¡¡MD 360- 40× 6
  ¡¡¡¡MD£ºÃº¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıÃ
  ¡¡¡¡360£º±ÃÉè¼ÆµãÁ÷Á¿Öµ(360m3/h)
  ¡¡¡¡40£º±ÃÉè¼Æµãµ¥¼¶Ñï³ÌÖµ(40m)
  ¡¡¡¡6£º±ÃµÄ¼¶Êý(Ò¶ÂÖÊý)
   

  ¡¡¼¼ÊõÌØÐÔ—ÐÔÄÜÇúÏß¼°ÐÔÄܱí

  ¡¡¡¡MD360-40Ðͱõ¥¼¶ÐÔÄÜÇúÏßͼ

  MD360-40

  ÐÍ  ºÅ Á÷Á¿
  Q
  (m3/h)
  Ñï³Ì
  H
  (m)
  תËÙ
  n
  (r/min)
  ЧÂÊ
  η
  (%)
  ¹¦ÂÊ(kW) ±ØÐèÆû
  Ê´ÓàÁ¿NPSHR
  (m)
  Ò¶ÂÖ
  Ö±¾¶
  (mm)
  ÖÊÁ¿
  (kg)
  ÖṦÂÊ
  P
  µç»ú
  ¹¦ÂÊ
  MD360-40×2 300
  360
  440
  84
  80
  71
  1480 77
  80
  77
  89.1
  98.1
  110.5
  132 4.65
  4.7
  5.4
  360 676
  MD360-40×3 126
  120
  106.5
  89.1
  98.1
  110.5
  185 807
  MD360-40×4 168
  160
  142
  133.7
  147.2
  165.8
  250 938
  MD360-40×5 222
  200
  176
  222.8
  245.3
  276.3
  315 1069
  MD360-40×6 252
  240
  213
  257.4
  294.1
  331.5
  400 1200
  MD360-40×7 294
  280
  248.5
  311.9
  343.1
  386.7
  450 1331
  MD360-40×8 336
  320
  284
  356.5
  392.2
  441.9
  500 1462
  MD360-40×9 378
  360
  319.5
  401.1
  441.2
  497.2
  560 1593
  MD360-40×10 420
  400
  355
  445.6
  490.2
  552.4
  630 1724
   
 • ÁªÏµÎÒÃÇ
 • ×ÉѯÈÈÏߣº
  400-859-7188   0731-23042888
  ´«Õ棺0731-23041122    ÁªÏµÊÖ»ú:18670418448
  ÓÊÏ䣺hnzdpump@163.com
  µØÖ·£ººþÄÏõ·ÁêÑô¶«¹¤ÒµÔ°

 • Ïà¹Ø×ÊѶ
 • ¸ü¶à>>