龙8国际pt网址官方

ÔÚÏß¿Í·þ
ÈÈÏߵ绰

΢ÐŹ«ÖÚÕ˺Å

È«¹ú·þÎñÈÈÏß

400-859-7188

 • ²úÆ·ÖÐÐÄ
 • PRODUCTS
 • ÍƼö²úÆ·
 • REECMMEND
 • ÁªÏµÎÒÃÇ
 • CONTACT
 • ×ÉѯÈÈÏߣº
  400-859-7188
  µç»°£º0731-23042888
  ´«Õ棺0731-23041122
  µç»°£º18670418448
  ÓÊÏ䣺hnzdpump@163.com
  µØÖ·£ººþÄÏÊ¡õ·ÁêÊÐÑô¶«¹¤ÒµÔ°

  MD150-100¡Á(3-12)¿óÓö༶±Ã

  ·¢²¼ÈÕÆÚ£º2017-06-20

  ¸ÅÊö

  ¡¡¡¡1.1 ²úÆ·Ö´Ðбê×¼£º
  ¡¡¡¡MT/T114-2005¡¶Ãº¿óÓÃÄÍÄ¥ÀëÐÄË®±Ã¡·

  ¡¡¡¡1.2 ²úÆ·µÄÊÊÓ÷¶Î§¼°ÓÃ;£º
  ¡¡¡¡MDÐÍú¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıã¬ÊÇÎÒ³§ÔÚDÐÍú¿óÓö༶ÇåË®ÀëÐıõĻù´¡ÉÏ£¬¸Ä½øÉè¼ÆµÄÒ»ÖÖÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıᣲÉÓÃÁ˹ú¼ÒÍƼöµÄ¸ßЧ½ÚÄܲúÆ·µÄË®Á¦Ä£ÐÍ£¬¾ßÓÐЧÂʸߡ¢ÐÔÄÜ·¶Î§¹â¡¢ÔËת°²È«Æ½ÎÈ¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÊÙÃü³¤¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÈÓŵ㡣
  ¡¡¡¡MDÐÍú¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıÃÊäË͵ĽéÖÊζȲ»¸ßÓÚ80¡æ¡£¸ÃϵÁбÃÓÃÓÚ¿óɽÅÅË®¡¢³éË͹ÌÌå¿ÅÁ£º¬Á¿²»´óÓÚ1.5%(¿ÅÁ£Ö±¾¶²»Ð¡ÓÚ0.5mm)¡¢Î¶ȵÍÓÚ80¡æµÄÇåË®»òÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÒºÌå¡£
  ¡¡¡¡±Ã½ø¿ÚÔÊÐíѹÁ¦Ð¡ÓÚ0.6Mpa¡£

  ¡¡¡¡1.3 ÐͺŴú±íÒâÒå(Àý)£º
  ¡¡¡¡MD 150- 100 × 6
  ¡¡¡¡MD£ºÃº¿óÓÃÄÍÄ¥¶à¼¶ÀëÐıÃ
  ¡¡¡¡150£º±ÃÉè¼ÆµãÁ÷Á¿Öµ(150m3/h)
  ¡¡¡¡100£º±ÃÉè¼Æµãµ¥¼¶Ñï³ÌÖµ(100m)
  ¡¡¡¡6£º±ÃµÄ¼¶Êý(Ò¶ÂÖÊý)
   

  ¡¡¼¼ÊõÌØÐÔ—ÐÔÄÜÇúÏß¼°ÐÔÄܱí

  ¡¡¡¡MD150-100Ðͱõ¥¼¶ÐÔÄÜÇúÏßͼ

  MD150-100

  ÐÍ  ºÅ Á÷Á¿
  Q
  (m3/h)
  Ñï³Ì
  H
  (m)
  תËÙ
  n
  (r/min)
  ЧÂÊ
  η
  (%)
  ¹¦ÂÊ(kW) ±ØÐèÆû
  Ê´ÓàÁ¿NPSHR
  (m)
  Ò¶ÂÖ
  Ö±¾¶
  (mm)
  ÖÊÁ¿
  (kg)
  ÖṦÂÊ
  P
  µç»ú
  ¹¦ÂÊ
  MD150-100×3 120
  150
  180
  330
  300
  261.6
  2950 69.5
  73
  71
  137.09
  167.87
  196.77
  200 4.2
  4.5
  5.0
  289 1280
  MD150-100×4 440
  400
  348.8
  182.78
  222.83
  263.36
  280 1350
  MD150-100×5 550
  500
  436
  228.48
  279.79
  327.95
  355 1420
  MD150-100×6 660
  600
  523.2
  274.18
  335.75
  392.54
  450 1490
  MD150-100×7 770
  700
  610.4
  319.87
  391.71
  459.13
  500 1567
  MD150-100×8 880
  800
  697.6
  365.57
  447.67
  524.72
  630 1640
  MD150-100×9 990
  900
  784.8
  411.27
  503.63
  590.31
  630 1713
  MD150-100×10 1100
  1000
  872
  456.96
  559.68
  655.9
  710 1786
  MD150-100×11 1210
  1100
  959.2
  670.63
  615.92
  721.93
  800 1859
  MD150-100×12 1320
  1200
  1046.4
  731.59
  671.92
  787.56
  900 1932
   
 • ÁªÏµÎÒÃÇ
 • ×ÉѯÈÈÏߣº
  400-859-7188   0731-23042888
  ´«Õ棺0731-23041122    ÁªÏµÊÖ»ú:18670418448
  ÓÊÏ䣺hnzdpump@163.com
  µØÖ·£ººþÄÏõ·ÁêÑô¶«¹¤ÒµÔ°

 • Ïà¹Ø×ÊѶ
 • ¸ü¶à>>